Skip to content

Wat is osteopathie?

Osteopathie, een holistische benadering

Osteopathie is een benadering van het lichaam, waarbij uitgegaan wordt van een holistisch principe. Het lichaam functioneert als één geheel en bestaat niet uit losse onderdelen. Mocht er ergens in het lichaam een afname zijn in beweeglijkheid of doorbloeding, dan kan dat resulteren in klachten elders in het lichaam. Wij gaan middels de anamnese en het onderzoek op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Op deze manier wordt de oorzaak van het probleem aangepakt en niet alleen de symptomen. Hierbij spelen circulatie, aansturing en beweeglijkheid een grote rol. Als de circulatie, de neurologische aansturing en de beweeglijkheid optimaal zijn, kan het lichaam het beste herstellen en functioneren.